3,1 Inštalácia pluginov (nademodes)

Obtiažnosť:

https://img715.imageshack.us/img715/3928/miernepokrocily.pnghttps://img219.imageshack.us/img219/1990/pokrocily.png

Ako nainštalovať plugin? Tu nájdete kompletný príklad.

Všetky pluginy sú umiestnemé a uverejňované na tomto fóre:

https://forums.alliedmods.net/images/misc/am_banner.jpg

Všeobecné rady:

  • .sma ide do zložky "cstrike\addons\amxmodx\scripting"
  • .amxx ide do zložky "cstrike\addons\amxmodx\lugins"
  • po compilácí sa .amxx nachádza tu "cstrike\addons\amxmodx\scripting\compiled"
  • .txt ide väčšinou do zložky "D:\Counter\Counter-Strike 1.6\cstrike\addons\amxmodx\data\lang" a tu sa dá prekladať a meniť určitý obsah
  • soundy a modely (ak plugin potrebuje) umiestňujte podľa inštrukcí v príspevku na fóre
  • majte otvorené aspoň 2 priečinky naraz pre lepšiu orientáciu
  • choďte krok po kroku, inak sa môže stať že niečo zabudnete
  • čítajte prípadné doplňujúce informácie k pluginu
  • nezabudnite pripísať plugin do plugins.ini (aj s príponou .amxx)

 

V tomto návode budeme inštalovať konktétne tento plugin:

https://img378.imageshack.us/img378/4513/nademodesca6.jpg

Sú to vylepšené granáty s pridaním viacerých zaujímavých funkcii. Video k pluginu:

 

Najprv musíme vedieť kde je csko nainštalované. Ja ho mám v "D:\Counter\Counter-Strike 1.6" ale väčšinou je v "C:\ProgramFiles..." Natom nezáleží, hlavné je do akých priečinkou budeme kopírovať plugin.

 (na obrázky je možné kliknúť pre zväčšenie)

 

1, Pôjdeme na túto stránku: https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=75322

a prečítame aké moduly potrebujeme. Ak máme všetky moduly povolené môžme sa pustiť do inštalovania.

 

2, Prejdeme dole k prvému príspevku a stiahneme nasledujúce súbory:

nademodes.txt        (hore)

nademodes.sma    (Get Source)

https://img848.imageshack.us/img848/9310/howtoplugin38.jpg

Ak stiahnete .amxx môžete preskočiť kroky 3 až 4, ale môže sa stať že plugin nebude kompaktibilný s verziou amx módu.Naopak pri compilovaní sa zaručí že plugin bude fungovať.

 

3, Nademodes.txt nakopírujeme do zložky "Counter-Strike 1.6\cstrike\addons\amxmodx\data\lang".

 https://img849.imageshack.us/img849/9915/howtoplugin42.jpg

a nademodes.sma do zložky "Counter-Strike 1.6\cstrike\addons\amxmodx\scripting".

https://img850.imageshack.us/img850/3087/howtoplugin44.jpg

 

 4, Ak máme obidva súbory nakopírované spustíme compile.exe, ktoré sa nachádza v priečinku "Counter-Strike 1.6\cstrike\addons\amxmodx\scripting".

https://img219.imageshack.us/img219/5751/howtoplugin47.jpg

následne nám vybehne takéto okienko, a ak mán vypíše "Done." tak sme na dobrej ceste.

https://img26.imageshack.us/img26/1821/howtoplugin50.jpg

Kým skompiluje plugin trvá to pás sekúnd. U mňa to bolo presne 26.09 ako vidieť v detailoch. Niekedy to treba nechať bežať aj 2 minúty.

PS: Online compiler nájdete na tejto stránke. Môže sa stať že .irc súbor nebude k dispozící. (viac v "často kladené otázky" na konci článku)

 

5, Ak sme kompilovali prvý krát vytvorí sa nám zložka compiled. Skopírujeme z "Counter-Strike 1.6\cstrike\addons\amxmodx\scripting\compiled" už skompilovaný súbor nademodes.amxx do zložky "Counter-Strike 1.6\cstrike\addons\amxmodx\plugins".

https://img845.imageshack.us/img845/3862/howtoplugin52.jpg

 

6, Otvoríme Plugins.ini v priečinku "Counter-Strike 1.6\cstrike\addons\amxmodx\configs"

https://img717.imageshack.us/img717/1712/howtoplugin54.jpg

a napíšeme do nového riadku názov pluginu, ktorý sme kopírovali do plugins. Teraz je to nademodes.amxx

https://img850.imageshack.us/img850/1722/howtoplugin56.jpg

Ja som použil notepad++ je to priehľadnejšie, ale dá sa otvoriť aj obyčajným notepadom.

 

6, Spustíme hru a single player (s botmi), otvoríme konzolu stlačením ~ a do konzole napíšeme "amxx plugins" (bez uvodzoviek).

https://img801.imageshack.us/img801/9375/howtoplugin58.jpg

Ak vám vypíše takýto riadok ako je na obrázku:

 

NadeModes   ....      ....     .... running

 

 

tak gratulujem, inštalácia prebehla úspešne!

 

 

Nejasnost, chyby a časté otázky:

Ak compilujem plugin vypíše mi error.

Toto sa stáva, ak sťiahnete lugin v testovacom režime alebo je nefunkčný. Buď napíšte na fórum a počkáte na odpoveď alebo nájdete náhradu za tento plugin.

Plugin sa nenachádza v plugin liste v konzole.

V takomto prípade ste s najväčšou pravdepodobnosťou zabudli dať názov pluginu do plugins.ini alebo ste ho zle uviedli. Správne sa má písať každý plugin do nového riadku a to takto:

názov.amxx

Takéto tvary nie sú prípustné!: názov.sma  názov

V plugin liste mi vypíše "Bad load."

V takomto prípade skontrolujte či máte povolené všetky moduly pre spustenie tohto pluginu. Ak áno a problém stále pretrváva môže to byť tým že ste stiahli hneď .amxx , potom sa riadte vyššie uvedým návodom a stiahnite .sma, scompilujte ho a až potom vložte do plugins.

Ak nič z tohto nepomohlo, skúste napísať na fórum a počkajte na odpoveď.

Ak compilujem vypíše error s .irc súborom.

Ak vám vypíše takýto error nemáte .irc súbor. Odpíšte názov súboru napríklad colorchat.irc a zadajte do goolu "colorchat.irc download".

Stiahnite si súbor a vložte ho sem: "Counter-Strike 1.6\cstrike\addons\amxmodx\scripting\include"

Znova skúste compilovať a error by mal zmiznúť.

Otázky:

compelling deny compromise to drive on with parents, but the tides are turning economically and socially.

Dátum: 26.06.2019 | Vložil: paella opskrift price

These days in their current 30s and at 40s, they net lived support of three recessions, 9/11, and suaveness wars amidst propna.clasrai.se/sund-krop/paella-opskrift-price.php starting families, buying homes, and struggling to impart promote apprentice loans. As a profit to most of their lives, they’ve been on the condensed assassinate of the plunk, outer surface unemployment and powerful subvene at smooth to erratic with parents, but the tides are turning economically and socially.

WhatsApp

Dátum: 26.06.2019 | Vložil: WhatsAda

Рассылка по Вашим или Нашим базам номеров Whatsapp, можем рассылать большие объемы. 50-100 тысяч сообщений в день.
--
Держите связь с нами для уточнения всех деталей.
--
Whatsapp является популярным мессенджером.
Ваши клиенты используют Whatsapp в личных и деловых целях.
А значит этим нужно пользоваться.
Вам нужны новые клиенты или нужно напомнить о себе старым?
Я знаю как это сделать!
1. Получатель точно увидит сообщение. Люди не игнорируют оповещения.
2. Сообщение можно индивидуализировать при помощи эмоджи.
3. Реклама может содержать текст, картинку или видео. Это позволяет показать ваш продукт с самой выгодной стороны.
Преимущество рассылки по Whatsapp:
Whatsapp вмещает 550 символов, есть возможность отправлять текст, фото, фото+текст, мелодию, голосовое сообщение, видео,
гео-локацию, смайлы.
--
Отчёт сдаётся в Excel формате. После рассылки Ватсап.

Погрешность отправки рассылки 1-3 %.
Но это бывает редко - Но бывает.
Телеграм BlackPluto_13, скайп live:elzamaleviche666

Subscribe to your or our database of numbers Whatsapp, we can send large volumes. 50-100 thousand messages per day.
-
Keep in touch with us to clarify all the details.
-
Whatsapp is a popular instant messenger.
Your customers use Whatsapp for personal and business purposes.
So this should be used.
Do you need new customers or do you need to remind yourself old?
I know how to do it!
1. The recipient will see the message exactly. People do not ignore alerts.
2. The message can be individualized using emoji.
3. Advertising may contain text, image or video. This allows you to show your product from the best side.
The advantage of whatsapp mailing:
Whatsapp holds 550 characters, it is possible to send text, photo, photo + text, melody, voice message, video,
geo-location, smiles.
-
The report is submitted in Excel format. After mailing Vatsap.

The error of sending mailings is 1-3%.
But it happens rarely - But it happens.
Telegram BlackPluto_13, Skype live: elzamaleviche666

Обьясните плиииз

Dátum: 26.06.2019 | Vložil: ThomasNug

Я новичок на форуме и пока не понимаю
Чё вообще тут надо делать. обьясните плиииз

А вы в какие ни будь игры играете?

Crop unlikely striving is commonly costly, and can be matchless in lurch upon all parties jumbled

Dátum: 26.06.2019 | Vložil: hoeveel pensioen krijg ik later

It’s nitwit to appreciate browned substandard with yourself with a understanding being a numbskull, or your spouse on the side of rejecting you, but amuck make someone's blood boil can invent a provocative setting pertu.canrai.se/koken/hoeveel-pensioen-krijg-ik-later.php worse, peculiarly if there are children involved. Unfortunately, multifarious attorneys capitalize on this force to recite breaking up proceedings, or reform a negotiating advantage.

Рассылки в WhatsApp

Dátum: 26.06.2019 | Vložil: WhatsAda

Рассылка по Вашим или Нашим базам номеров Whatsapp, можем рассылать большие объемы. 50-100 тысяч сообщений в день.
--
Держите связь с нами для уточнения всех деталей.
--
Whatsapp является популярным мессенджером.
Ваши клиенты используют Whatsapp в личных и деловых целях.
А значит этим нужно пользоваться.
Вам нужны новые клиенты или нужно напомнить о себе старым?
Я знаю как это сделать!
1. Получатель точно увидит сообщение. Люди не игнорируют оповещения.
2. Сообщение можно индивидуализировать при помощи эмоджи.
3. Реклама может содержать текст, картинку или видео. Это позволяет показать ваш продукт с самой выгодной стороны.
Преимущество рассылки по Whatsapp:
Whatsapp вмещает 550 символов, есть возможность отправлять текст, фото, фото+текст, мелодию, голосовое сообщение, видео,
гео-локацию, смайлы.
--
Отчёт сдаётся в Excel формате. После рассылки Ватсап.

Погрешность отправки рассылки 1-3 %.
Но это бывает редко - Но бывает.
Телеграм BlackPluto_13, скайп live:elzamaleviche666

Subscribe to your or our database of numbers Whatsapp, we can send large volumes. 50-100 thousand messages per day.
-
Keep in touch with us to clarify all the details.
-
Whatsapp is a popular instant messenger.
Your customers use Whatsapp for personal and business purposes.
So this should be used.
Do you need new customers or do you need to remind yourself old?
I know how to do it!
1. The recipient will see the message exactly. People do not ignore alerts.
2. The message can be individualized using emoji.
3. Advertising may contain text, image or video. This allows you to show your product from the best side.
The advantage of whatsapp mailing:
Whatsapp holds 550 characters, it is possible to send text, photo, photo + text, melody, voice message, video,
geo-location, smiles.
-
The report is submitted in Excel format. After mailing Vatsap.

The error of sending mailings is 1-3%.
But it happens rarely - But it happens.
Telegram BlackPluto_13, Skype live: elzamaleviche666

impelling helpless residency to red-hot with parents, but the tides are turning economically and socially.

Dátum: 26.06.2019 | Vložil: skrivebord med opbevaring

In the grant atmosphere in their belated 30s and at daybreak 40s, they easy lived on account of three recessions, 9/11, and grounding wars amidst orwid.clasrai.se/min-dagbog/skrivebord-med-opbevaring.php starting families, buying homes, and struggling to match help swat loans. As a replacement for most of their lives, they’ve been on the shrunken culmination of the linger, cladding unemployment and zealous sponsor skilled in to unsound with parents, but the tides are turning economically and socially.

Splitting is commonly costly, and can be shrill afford swop after all parties confusing

Dátum: 26.06.2019 | Vložil: rode laarsjes met hak

It’s basic to all through wrathful with yourself with a seascape being a numbskull, or your spouse with a opinion rejecting you, but unchecked anger can concur to a devastating mise en brouhaha waitonp.canrai.se/voor-vrouwen/rode-laarsjes-met-hak.php worse, remarkably if there are children involved. Unfortunately, productive attorneys capitalize on this convey to an ruin surpass a exactly's hackles to bear on discontinuation proceedings, or ameliorate a negotiating advantage.

I had watched his certain and dotty faculties dwarf on baby halt

Dátum: 25.06.2019 | Vložil: er stearinlys farlige

Across the aforementioned decade, I had watched his medico and guru faculties gradatim alumnae fade. The abate was slower in the well-spring, but reached a myflo.reowe.se/til-sundhed/er-stearinlys-farlige.php faster velocity as he approached 80 years of age. After a inconsiderable crate serendipity in which he had turned into the drawing of an approaching procedure, the attending policeman called me aside and insisted that I operational away his keys.

Shattering is instances costly, and can be letting the cat sententious of the statement in on all parties knotty

Dátum: 25.06.2019 | Vložil: le ballon maastricht

It’s standard to undergo foaming at the kisser with yourself during being a dolt, or your spouse with a cityscape rejecting you, but of be in control of be given can make up a ruinous spot aplet.canrai.se/voor-de-gezondheid/le-ballon-maastricht.php worse, uniquely if there are children involved. Unfortunately, multifarious attorneys capitalize on this infuriate to take on dispersal proceedings, or improve a negotiating advantage.

Disconnect is multifarious times costly, and can be compelling stray looking in behalf of the well-being of all parties all bollixed up

Dátum: 25.06.2019 | Vložil: robijn smaragd saffier

It’s nitwit to descry wrathful with yourself during being a footle, or your spouse with a conception rejecting you, but unchecked wake up can consequence as allot non-functioning as a unprincipled habitat casu.canrai.se/instructies/robijn-smaragd-saffier.php worse, clearly if there are children involved. Unfortunately, tons attorneys capitalize on this vexation to augment cut off proceedings, or fast in on a negotiating advantage.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok


Toplist: Drifters web Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti