Banner

Banner je vlastne reklama, ktorá odkazuje na váš web. Keď na tento obrázok ľudia kliknú prehodí ich to na inú webovú stránku.

Rozmery banneru 468x60. Pravdaže sa môžu pomocou kódu zmenšovať alebo zväčšovať ale základný obrázok by mal byť v tejto veľkosti. Ak bude mať obrázok rozmery napríklad 700x100, tak sa v kóde roztiahne a deformuje sa.

Zdrojový kód pre banner

 

 

Pričom url obrázka musí mať nakonci príponu .jpg/.png/.gif ...Ak treba zmeniť výšku a šírku tu je kód aj so zmenou rozmerov:

 

Viac o rozmeroch obrázku nájdete tu.


Toplist: Drifters web Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti